Bilder fra malekurs hos Pottemakergata malestudio i September 2020